×
Cover
2020 bij
De Verkeers­onderneming
Groot onderhoud
aan de weg
Steden en gebieden
Enquêtes, meningen
en interviews
Mobiliteit voor iedereen
Een tijd van grote
veranderingen
Ways2go
Kansrijke ideeën in
de praktijk testenResults! online #1
December 2020
Uitgave van
De Verkeersonderneming

Boompjes 200
3011 XD Rotterdam
T. 088 - 797 0529
E. info@verkeersonderneming.nl
I. verkeersonderneming.nl

Concept en realisatie
Onlineblad.nl
Ruud Slagmolen, Len Blonk

In De Verkeersonderneming werken het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat/Rijkswaterstaat, gemeente Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het Havenbedrijf Rotterdam samen aan de bereikbaarheid en mobiliteit in de Rotterdamse regio. Het bedrijfsleven en de koepelorganisaties VNO-NCW regio Rotterdam, Deltalinqs en MKB Rotterdam Rijnmond zijn belangrijke adviseurs van deze samenwerkingsorganisatie. Het doel is het bereikbaar maken en houden van de stad, haven en regio Rotterdam door slim gebruik van het huidige asfalt, Slim Reizen en Slim Werken.
Introductie

2020 bij De Verkeers­onder­neming

2020 is een volledig ander jaar dan we dachten. Bij veel werkgevers was thuiswerken tot maart 2020 een beetje een ondergeschoven kindje. Nu is het de maatregel waar de meeste vraag naar is. Ook de fietsacties en e-bikeprobeerpools voor individuen én werkgevers lopen goed. Ondanks de coronacrisis realiseerden we een digitaal Mobility Lab, een bereikbaarheidsaanpak voor de A15, de N3, de A20 en de Grote Kruising, een aanbesteding om slim reizen-apps deze kant op te krijgen, data-analyses en afspraken met logistieke bedrijven over efficiëntere logistiek. Veel projecten dus. Maar ik ben het meest trots op alle collega’s bij De Verkeersonderneming die gezamenlijk de schouders hebben gezet onder een vernieuwde en aangepaste aanpak!

Roger Demkes,
directeur De Verkeersonderneming

Verlenging De Verkeersonderneming

Op weg naar iets nieuws

Op 29 augustus jl. tekenden de Stuurgroepleden van De Verkeersonderneming, zijnde Arjan Driesprong (HID bij Rijkswaterstaat), Judith Bokhove (wethouder gemeente Rotterdam en tevens namens de MRDH), Ronald Paul (CFO bij het Havenbedrijf Rotterdam), samen met Roger Demkes, een verlenging van de bestaande samenwerkingsovereenkomst tot eind 2021. Halverwege 2021 gaan Bereikbaar Haaglanden en Rijnland, BEREIK! en De Verkeersonderneming op in een nieuwe bereikbaarheidsorganisatie ‘Zuid-Holland Bereikbaar’ die voor de hele provincie gaat werken.

Corona en de focus op mobiliteit

‘De positieve effecten van nu behouden’

Vanaf maart 2020 interviewden we diverse mensen in het werkveld van mobiliteit. Wat zijn hun ervaringen met het thuiswerken en wat is volgens hen de impact van corona op hun werk? Ook vroegen we naar hun verwachting: gaat deze situatie wel of niet een blijvende impact op het mobiliteitssysteem hebben?

‘Focus op behoud openbaar vervoer’

“De pandemie heeft forse impact op het openbaar vervoer, want met een dekkingsgraad van 40 procent houd je het niet lang vol. Het mooie systeem dat we in Nederland hebben opgebouwd, willen we wel behouden. Gelukkig ligt er een akkoord met het Rijk over een pakket aan steunmaatregelen van € 1,5 miljard. Dat dekt 93 procent van de kosten. De andere 7 procent moeten de ov-bedrijven zelf bijdragen.”

Floor Vermeulen,
gedeputeerde Verkeer en Vervoer van de provincie Zuid-Holland


Lees meer

‘Borgen nieuwe manier van werken’

“In een versneld tempo is iedereen gewend geraakt aan een andere manier van samenwerken, aan digitale vergaderingen en ontmoetingen en aan minder reizen. De bijvangsten zijn overduidelijk: we vergaderen efficiënter, er zijn minder files en je hoort van werkgevers dat ze kantoren niet hoeven uit te breiden als iedereen één of twee dagen per week blijft thuiswerken. Werk je in de toekomst - op dagen dat het kan - eerst thuis en ga je pas na de drukte op weg, dan help je de spitsen te spreiden en is er meer ruimte voor iedereen. Ik hoop echt dat we na de crisis een aantal van die voordelen vasthouden en niet weer in oude gewoontes terugvallen.”

Judith Bokhove,
wethouder mobiliteit bij gemeente Rotterdam


Lees meer

‘Van de inhoud naar de mens’

“De nadruk lag direct op het welzijn van de medewerkers en op zoveel mogelijk persoonlijke contacten. We organiseerden elke week een digitaal teamoverleg. Ik had bijna wekelijks even individueel contact met alle medewerkers en er was elke donderdag een digitale borrel. De eerste periode stond niet de inhoud centraal, maar de mens: hoe gaat het met je? Hoe gaat het thuis? Hoe voel je je? Daar hebben we veel aandacht voor gehad.”

Jan Willem Immerzeel,
manager verkeer bij de Metropoolregio Rotterdam Den Haag


Lees meer

‘Van de straat naar digitaal’

“Dit jaar hebben we voor het eerst een digitale Results, zoals we dit jaar ook voor het eerst een digitale teamlunch organiseerden. Het was schakelen: van promotiecampagnes op straat naar het vooral digitaal benaderen van mensen, van het beïnvloeden van reisgedrag tot het ophalen van thuiswerkverhalen en –ervaringen. Maar we realiseerden ook dit jaar weer mooie communicatieresultaten. En heeft u al gezien dat we een vernieuwde website hebben? Kijk op: www.verkeersonderneming.nl!”

Monique Monster,
coördinator communicatie bij
De Verkeersonderneming


Bekijk ook: Groot onderhoud aan de weg: hinder, maar ook kansen