×
Cover
2020 bij
De Verkeers­onderneming
Groot onderhoud
aan de weg
Steden en gebieden
Enquêtes, meningen
en interviews
Mobiliteit voor iedereen
Een tijd van grote
veranderingen
Ways2go
Kansrijke ideeën in
de praktijk testenResults! online #1
December 2020
Uitgave van
De Verkeersonderneming

Boompjes 200
3011 XD Rotterdam
T. 088 - 797 0529
E. info@verkeersonderneming.nl
I. verkeersonderneming.nl

Concept en realisatie
Onlineblad.nl
Ruud Slagmolen, Len Blonk

In De Verkeersonderneming werken het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat/Rijkswaterstaat, gemeente Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het Havenbedrijf Rotterdam samen aan de bereikbaarheid en mobiliteit in de Rotterdamse regio. Het bedrijfsleven en de koepelorganisaties VNO-NCW regio Rotterdam, Deltalinqs en MKB Rotterdam Rijnmond zijn belangrijke adviseurs van deze samenwerkingsorganisatie. Het doel is het bereikbaar maken en houden van de stad, haven en regio Rotterdam door slim gebruik van het huidige asfalt, Slim Reizen en Slim Werken.
Infrastructuur

Groot onderhoud aan de weg: hinder, maar ook kansen!

Groot onderhoud en renovaties moeten ervoor zorgen dat een weg, brug of tunnel weer jaren mee kan. De werkzaamheden zorgen vaak voor hinder en een langere reistijd. Maar ze bieden ook kansen om automobilisten te laten nadenken over een alternatief: moet ik op dit drukke tijdstip echt met de auto of ben ik met een elektrische fiets wellicht sneller? Samen met de betrokken partners verzilverden we in 2020 vier kansen: op de N3, de A15, de Wantijbrug en rond de Grote Kruising.

Groot onderhoud aan de N3

Vanaf augustus 2020 tot eind 2021 werkt Rijkswaterstaat aan het groot onderhoud van de N3; noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de weg straks weer jaren mee kan. In weekenden worden de volledige afsluitingen gepland. Rijkswaterstaat schakelde daarnaast De Verkeersonderneming in voor communicatie en een bedrijven- en bewonersaanpak. Samen met bedrijvenplatform Samen Bereikbaar ontwikkelden we een communicatietoolbox N3. Verder kunnen inwoners gratis vijf dagen lang een e-bike, speedpedelec of elektrische bakfiets proberen. En ze kunnen er één met korting aanschaffen als ze de auto vervolgens laten staan. Ook ondersteunen we het faciliteren van thuiswerken bij werkgevers. Het resultaat: 337 gecommitteerde spitsmijdingen in oktober 2020!

Korte Termijn Maatregelen A15 Ridderkerk – Gorinchem

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, provincie Zuid-Holland en de Drechtsteden werken samen aan een betere doorstroming van de A15. Voor de korte termijn maatregelen hebben de partijen De Verkeersonderneming gevraagd als uitvoeringsorganisatie. Gerard Eijkelenboom, programmamanager bij De Verkeersonderneming: “De logistieke, werkgevers- en bewonersaanpak leverden in september van dit jaar 372 gecommitteerde spitsmijdingen op. Daarnaast werken we aan verkeersmanagement en het rijgedrag van automobilisten. We zien dat het weefvak voor vertraging zorgt en proberen automobilisten te verleiden niet allemaal op de eerste vijftig meter van het weefvak van rijstrook te wisselen. Samen met de expertgroep onderzoeken we slimme oplossingen op het gebied van verkeers- en incidentmanagement.”
‘Forse bereikbaarheids- en onderhoudsopgaven in de regio’

“Dé uitdaging in de komende jaren is ongetwijfeld het aantal grote onderhoudsprojecten die in onze regio plaatsvinden. Om deze opgave in goede banen te leiden, moeten de overheden goed met elkaar en hun omgeving samenwerken. Bovendien is er volop mobiliteitsmanagement nodig. De nieuwe samenwerkingsorganisatie waarin De Verkeersonderneming, Bereikbaar Haaglanden en Rijnland en BEREIK! samen gaan optrekken, moet invulling gaan geven aan mobiliteitsmanagement. Alle drie individueel doen ze al goede dingen, nu moeten we het allerbeste van die drie bij elkaar zetten.”

Arjan Driesprong,
Hoofdingenieur-directeur West-Nederland Zuid bij Rijkswaterstaat

Lees meer

Renovatie Wantijbrug

De Wantijbrug (N3) ging in januari tien weken dicht voor al het auto- en vrachtverkeer. Vanuit Rijkswaterstaat kwam de vraag om te ondersteunen met mobiliteitsmaatregelen. Doordat de fietspaden wel open bleven, zette De Verkeersonderneming vooral in op fietsen en e-bikes. Probeer- en leenacties werden op touw gezet, er kwam een kortingsregeling én rond de brug vijf overbruggingshubs met elektrische fietsen. Communicatie pakte uit met een grootschalige campagne van Ways2go en in samenwerking met Samen Bereikbaar werd een werkgeversaanpak inclusief toolboxen, e-bikeprobeerpools en ov-probeerpassen opgezet.

Knap staaltje werk
Paul van Hal, programmamanager bij De Verkeersonderneming: “Dat was een knap staaltje werk dat we met z’n allen in twee maanden tijd lieten zien. En niet zonder resultaat. Ruim 1.500 mensen maakten gebruik van een van de aangeboden alternatieven. Natuurlijk was het drukker op de omleidingsroutes, maar er was goed te merken dat ook veel mensen de auto lieten staan.”
De Grote Kruising in Krimpen op de schop

De Grote Kruising (kruising N210, C.G. Roosweg, Nieuwe Tiendweg en Industrieweg) in Krimpen aan den IJssel wordt in zeven fases opnieuw ingericht. Deze herinrichting zorgt ervoor dat de doorstroming op de Algeracorridor ook in de toekomst wordt verbeterd. Tijdens de werkzaamheden ontstaat hinder. De Verkeersonderneming is door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag gevraagd voor een mobiliteitsaanpak. De aanpak is recentelijk opgestart met een communicatiecampagne, gesprekken met werkgevers, een flyer met informatie over de werkzaamheden, een e-bike probeeractie en een wervingscampagne om een community van bewoners op te bouwen. Deze community wordt ingezet om mee te denken over slimme reisalternatieven.

Bekijk ook: We gaan slimmer en duurzamer reizen!