×
Cover
2020 bij
De Verkeers­onderneming
Groot onderhoud
aan de weg
Steden en gebieden
Enquêtes, meningen
en interviews
Mobiliteit voor iedereen
Een tijd van grote
veranderingen
Ways2go
Kansrijke ideeën in
de praktijk testenResults! online #1
December 2020
Uitgave van
De Verkeersonderneming

Boompjes 200
3011 XD Rotterdam
T. 088 - 797 0529
E. info@verkeersonderneming.nl
I. verkeersonderneming.nl

Concept en realisatie
Onlineblad.nl
Ruud Slagmolen, Len Blonk

In De Verkeersonderneming werken het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat/Rijkswaterstaat, gemeente Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het Havenbedrijf Rotterdam samen aan de bereikbaarheid en mobiliteit in de Rotterdamse regio. Het bedrijfsleven en de koepelorganisaties VNO-NCW regio Rotterdam, Deltalinqs en MKB Rotterdam Rijnmond zijn belangrijke adviseurs van deze samenwerkingsorganisatie. Het doel is het bereikbaar maken en houden van de stad, haven en regio Rotterdam door slim gebruik van het huidige asfalt, Slim Reizen en Slim Werken.
Steden en gebieden

We gaan slimmer en duurzamer reizen

De gebiedsgerichte mobiliteitsaanpak die De Verkeersonderneming hanteert, faciliteert en versnelt mobiliteitstransities in steden, landelijke gebieden en binnen bijvoorbeeld bedrijventerreinen. Binnen zes gebieden biedt De Verkeersonderneming advies, projectondersteuning, acties en allerlei communicatie richting bewoners, bezoekers en bedrijven. Juist de onontbeerlijke gebiedskennis maakt dat De Verkeersonderneming met tal van gebiedspartners - zoals regionale werkgevers, gemeenten, diverse mobiliteitsexperts, vervoersaanbieders, belangenorganisaties en kennisinstellingen - het verschil kan maken in een gebied op het vlak van mobiliteit. In de ene regio is er bijvoorbeeld een grote fietspotentie, waardoor we fietsen aantrekkelijker moeten willen maken, andere gebieden omarmen smart mobility, deelvervoer of groene logistiek. Om de regio’s bereikbaar te houden, is er in alle gebieden één gemene deler: er is ander reisgedrag nodig: slimmer en duurzamer! Verder vraagt een gebied vooral maatwerk. Hoe we dat doen?

Rotterdam

Van Fiets­alliantie tot bereikbaarheids­kader plus

In de stad Rotterdam voerden we samen met gemeente Rotterdam veertien projecten uit in 2020. Zo analyseerden we gezamenlijk verkeersdata van het centrum van Rotterdam en onderzoeken we slimme logistieke oplossingen tijdens diverse bouwwerkzaamheden op Katendrecht. Toen de voetgangerstunnel van de Maastunnel nog even dicht bleef, zetten we deelfietsen neer en samen met de gemeente zetten we de schouders onder het bereikbaarheidskader plus op zuid. Honderden Rotterdammers én Rotterdamse werknemers deden in 2020 mee met een van de projecten en acties, en negen grote werkgevers sloten zich aan bij de Rotterdamse Fietsalliantie.

Werkgevers in de Rotterdamse Fietsalliantie
Gemeente Rotterdam lanceerde in het najaar van 2019 de Fietskoers met de Rotterdamse Fietsalliantie als prominent onderdeel daarin. Doel is om samen met Rotterdamse organisaties in de stad het fietsen in de stad verder te stimuleren en faciliteren. Aan De Verkeersonderneming de taak om werkgevers te betrekken. Werkgevers die het fietsen onder personeel en in de organisatie willen stimuleren, kunnen zich aansluiten en krijgen onder meer ondersteuning in de communicatie. Daarnaast zijn er acties en regelingen, zoals het neerzetten van een e-bikeprobeerpool, waar werkgevers gebruik van kunnen maken. In het eerste jaar van de Fietsalliantie sloten maar liefst negen grote werkgevers zich aan, zoals onder meer Het Erasmus MC, Akzo Nobel, Hogeschool Rotterdam, Politie Diensten Centrum en Ahoy. Bij elkaar hebben de betrokken werkgevers 22.200 werknemers.

Hoek van Holland

Onderzoek levert inzichten en kansen op

Wie zijn de bezoekers van Hoek van Holland en met welke modaliteiten reizen ze? Dat was de hoofdvraag die uit de strategiesessie met de stakeholders kwam en daarmee meteen het startpunt voor het tweeledige onderzoek, uitgevoerd vanuit de Bezoekersaanpak van De Verkeersonderneming. Het onderzoek is zowel kwalitatief als kwantitatief ingestoken met een exploratief experiment op straat en een online enquête die we aan het Mobiliteitspanel van De Verkeersonderneming hebben gestuurd. Dit onderzoek zit barstensvol inzichten en kansen die we samen met de stakeholders doorvertalen naar aansprekende experimenten.

Merwe Vierhavens

Innovatieve mobiliteit voor M4H

De gebiedsontwikkeling van Merwe Vierhavens is in volle gang, met een innovatieve mobiliteitsstrategie aan de basis. Autoluwe straten, mobiliteitshubs waar voorzieningen samenkomen en ‘makershoven’ waar e-bestelbussen kunnen laden en lossen, moeten het gebied een toonbeeld maken van duurzame mobiliteit. Maar hoe onderzoek je of de huidige mobiliteitsstrategie ook aansluit bij de behoeften van toekomstige bewoners en ondernemers?

Toekomst M4H
In dit project werkt De Verkeersonderneming nauw samen met het projectteam M4H van de gemeente Rotterdam onder leiding van oud-collega Marloes Buitendijk-Campo en Walter de Vries. Aan de hand van onze eigen reizigerssegmentatie hebben we met gemeente en Havenbedrijf Rotterdam de doelgroepen eerst verder uitgediept. Nu gaan we aan de hand van prikkelende visualisaties - van hoe M4H er in de toekomst uitziet - in gesprek met toekomstige eindgebruikers.

Schiedam – Vlaardingen (Noord-West)

Bereikbaarheid duurzaam verbeteren

In gebied Noord-West werken De Verkeersonderneming, gemeente Rotterdam en gemeente Schiedam nauw samen op zowel werkgeversaanpak, bewonersaanpak als bezoekersaanpak. De bedrijventerreinen gelegen ten noordwesten van Rotterdam - bedrijventerreinen Spaanse Polder, Noordwest (Rotterdam) en 's-Gravelandsepolder (Schiedam) - vormen samen met zo'n 445 hectare en 1.500 bedrijven het grootste aaneengesloten bedrijventerrein van West-Europa en daarmee een belangrijke bron van werkgelegenheid. Op basis van analyse is de gezamenlijk werkgeversaanpak erop gericht om inzicht te krijgen in bereikbaarheid en in mogelijkheden om deze bereikbaarheid duurzaam te verbeteren op individueel werkgeversniveau, op gebiedsniveau per bedrijventerrein en op regioniveau voor de drie bedrijventerreinen samen. Qua bewonersaanpak zijn de resultaten van het eerste experiment met deelautosystemen positief! Er zijn diverse gebruikers die inmiddels geen eigen auto meer gebruiken, maar een beroep doen op de deelauto's. Daarom wordt het aanbod en het netwerk deelauto’s uitgebreid en verduurzaamd door met elektrische deelauto’s te gaan werken.

Meer inzicht in bezoekers krijgen
Vanuit de bezoekersaanpak is het wenselijk om meer inzicht te krijgen in de bezoekers aan Schiedam en om hypotheses en aannames te testen. Om zo specifiek inzicht te krijgen in de typen bezoekers, hun wensen, belemmeringen en gedrag ten opzichte van mobiliteit. Daarnaast wil het gebied ook van niet-bezoekers beter begrijpen waarom zij Schiedam niet bezoeken. Op locatie worden minimaal veertig gesprekken gevoerd. Daarnaast worden ook bewoners en publiekstrekkers betrokken en het beoogde aantal reacties vanuit het online panel is vijfhonderd.

Gouda – Capelle aan den IJssel (Noord-Oost)

Enorme fietspotentie in de regio

In het gebied Noord-Oost komen alle uitdagingen samen: van druk-druk-druk in Capelle en Alexander, tot lekker de ruimte, maar weinig openbaar vervoer in de Krimpenerwaard. Daarom mocht De Verkeersonderneming voor een breed scala aan bedrijven mobiliteitsscans, fietsprobeeraanbod en onze kennis over mobiliteitsregelingen aanbieden.

Veel gedragsveranderingen gerealiseerd
De fietspotentie in deze regio blijkt vaak nog veel groter dan gedacht; voor 44 procent van de medewerkers in de regio is de fiets de beste keuze. Niet voor niets dat bedrijven als Eosta en APD van ons fietsprobeeraanbod gebruik hebben gemaakt. Uiteindelijk hebben we in minder dan een jaar meer dan 500 gedragsveranderingen weten te bewerkstelligen.

Voorne – Putten/ Haven (Zuid-West)

Acht initiatieven rond mobiliteit uitgewerkt

De Verkeersonderneming, Deltalinqs, Rijkswaterstaat, Havenbedrijf Rotterdam en de vier gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne werken binnen gebied Zuid-West nauw samen op het terrein van mobiliteit. In totaal zijn er in 2020 acht initiatieven uitgewerkt: drie mobiliteitsinitiatieven hebben te maken met de belangrijkste brugverbindingen (brugvoorspeller, incidentmanagement, verbeteren doorstroming); twee mobiliteitsinitiatieven zijn gericht op logistiek, ketenmobiliteit en Plant Stops, twee initiatieven gaan over gedragsverandering en er is één nieuw online mobiliteitsplatform voor het gebied.

Ander reisgedrag stimuleren en faciliteren
Op deze manieren stimuleren en faciliteren we samen ander reisgedrag; zowel via de bewonersaanpak als de werkgeversaanpak. Zo bieden we onder meer probeeracties met e-bikes en speedpedelecs en helpen we werkgevers met mobiliteitsadvies op maat en met ondersteuning bij de uitrol. Daarnaast wordt er gewerkt aan een gezamenlijke website waar de thema’s bereikbaarheid, reizigersinformatie, acties en campagnes en werkgeversinformatie vanuit alle aangesloten partners te vinden is.

Samenwerking moet nog beter
“Voor goede bereikbaarheid willen wij inzetten op nog betere samenwerking, aldus Nicolette Ammerlaan, programmamanager Havenbedrijf Rotterdam. “De bereikbaarheid in het gebied Voorne-Putten en de haven stond al onder druk, en daarbij krijgt de regio te maken met diverse grote werkzaamheden aan de infrastructuur. De samenwerking tussen ons als mobiliteitspartners is van vitaal belang om de haven én de regio goed te laten functioneren. Oftewel: we pakken samen door, op deze ingezette koers!”

Ahoy

ParkNBike in plaats van songfestival

Geen songfestival dit jaar voor de Ahoy, wel een noodhospitaal en een deelvervoer hub. Flexibiliteit zit deze grote Rotterdamse evenementenorganisatie in het bloed. En dat merk je aan alles. Binnen een week was een concept bedacht en uitgevoerd om een hub met deelvervoer in te richten, om zo knelpunten in het ov op te lossen en de Rotterdammer van dienst te zijn.

Hub voor deelvervoer ParkNBike
“Ook al is alles plots weggevallen uit de agenda’s, dan nog maken we er wat van”, zegt Ellery Landheer-Van der Schraaf, coördinator Mobility & logistics bij Ahoy. “Samen met de RET hebben we nu de ParkNBike opgezet. Vanaf 18 mei konden onze buurbedrijven al bij ons parkeren. We hebben ruimte voor tweeduizend auto’s en dat kan indien nodig worden opgeschaald. Vanaf 1 juni staat er op ons voorplein ook een deelmobiliteit hub, de ParkNBike. Je kunt er voor €4,- per dag (met een abonnement €3,-) parkeren om vervolgens fietsen, e-bikes en e-scooters van Check, Donkey Republic, felyx en GO Sharing te huren om de stad in te gaan. De beschikbaarheid kun je van tevoren controleren via de RET Real Time App en het gebruik van het deelvervoer verloopt via de app van de aanbieder die de reiziger kiest. De vervoerders stemmen het aanbod af op drukke punten in het ov. Zo wordt het ov van de RET alleen gebruikt door reizigers voor wie dat noodzakelijk is.”

Lees meer

Stadion Feijenoord

Peak shaving: piekbelasting op vervoersysteem verminderen

Een project dat het Stadion Feijenoord in gang heeft gezet is peak shaving. Remco Gilbers is mobiliteitsmanager Stadion Feijenoord: “Als stadion zijn we niet alleen op de wereld, we staan letterlijk midden in de stad en willen dat graag ook nog heel lang blijven. Dat brengt verantwoordelijkheden met zich mee over hoe we met het gebied rondom het stadion omgaan.”

Eerder of later komen
“Samen met de bewoners, ondernemers en de gemeente denken we na over de gebiedsontwikkeling en een goed mobiliteitsplan is daar onderdeel van”, vervolgt Gilbers. “Daarin is een apart hoofdstuk gewijd aan het verminderen van de piekbelasting op het vervoersysteem; peak shaving. Supporters zijn gewend om kort voor de wedstrijd het stadion in te stromen en direct na de wedstrijd weer te vertrekken. Dit zorgt voor een grote druk op de toegangscontrole en het vervoerssysteem. Het zou natuurlijk enorm schelen als een gedeelte, zeg 15 of 20 procent van hen, één of twee uur eerder komt of na de wedstrijd wat langer blijft. Als stadion willen we dat faciliteren. Bijvoorbeeld door het aanbieden van goede horeca, zodat je vooraf of na afloop wat blijft eten of drinken. Maar je kunt ook denken aan een extra activiteiten als partijtjes street football of een darttoernooi.”

Goed feestje vieren
“We draaiden het afgelopen jaar al een pilot bij de Europese thuiswedstrijden. Normaal zijn we anderhalf uur voor aanvang van de wedstrijd open en toen drie uur eerder. Dat werd door de supporters gewaardeerd en samen met DJ Paul Elstak werd er vooraf al een goed feestje gevierd. In en rond het nieuwe stadion kunnen we dat soort activiteiten ook beter gaan ontplooien: de faciliteiten hiervoor worden nu ontwikkeld, zoals een fanzone en uitgebreide horecavoorzieningen.” /br>
Lees meer

Bekijk ook: Van stilstaan in de file naar hele dag thuiswerken