×
Cover
2020 bij
De Verkeers­onderneming
Groot onderhoud
aan de weg
Steden en gebieden
Enquêtes, meningen
en interviews
Mobiliteit voor iedereen
Een tijd van grote
veranderingen
Ways2go
Kansrijke ideeën in
de praktijk testenResults! online #1
December 2020
Uitgave van
De Verkeersonderneming

Boompjes 200
3011 XD Rotterdam
T. 088 - 797 0529
E. info@verkeersonderneming.nl
I. verkeersonderneming.nl

Concept en realisatie
Onlineblad.nl
Ruud Slagmolen, Len Blonk

In De Verkeersonderneming werken het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat/Rijkswaterstaat, gemeente Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het Havenbedrijf Rotterdam samen aan de bereikbaarheid en mobiliteit in de Rotterdamse regio. Het bedrijfsleven en de koepelorganisaties VNO-NCW regio Rotterdam, Deltalinqs en MKB Rotterdam Rijnmond zijn belangrijke adviseurs van deze samenwerkingsorganisatie. Het doel is het bereikbaar maken en houden van de stad, haven en regio Rotterdam door slim gebruik van het huidige asfalt, Slim Reizen en Slim Werken.
Enquêtes, meningen en interviews

Van stilstaan in de file naar de hele dag thuiswerken

Het was een bijzonder jaar! Van teveel onderweg met vertraging tot gevolg naar hele dagen thuis werken. We vroegen op verschillende manieren hoe dat beviel.

In het hart van de doelgroep

Collega’s worden gemist, maar de files niet

Hoe kom je in contact met mensen wanneer ze bijna niet meer reizen? Hoe achterhaal je wat zij graag willen? En hoe krijg je een beeld van wat er op straat speelt? Meer dan vijfduizend mensen denken met ons mee over allerlei mobiliteitsvraagstukken. Daarmee heeft De Verkeersonderneming een eigen Mobiliteitspanel. Dit jaar deden we onder meer onderzoek naar thuiswerken, reizen met het ov en fietsgedrag.

Meer dan vijfhonderd mensen uit het panel deden begin april mee aan een onderzoek over thuiswerken. De meerderheid van de respondenten is daar positief over. Het meest genoemde voordeel is dat respondenten niet meer in de file hoeven te staan. Het grootste nadeel - door 95% van de thuiswerkers genoemd - is het gemis van collega’s. 37 procent van de respondenten die thuiswerken, werkten voorheen ook al thuis. De meesten deden dit gemiddeld een dag per week.

Niet fijn thuiswerken
Bijna een kwart van deze groep vond het in april niet fijn te vinden om thuis te werken, onder meer omdat ze sneller afgeleid zijn. “Een dag thuiswerken vind ik fijn, maar een hele week is toch wel erg saai” aldus een respondent. De meeste respondenten gaven aan dat zij vanuit huis op het systeem van de werkgever kunnen inloggen, waardoor thuiswerken een stuk makkelijker is. Ook bieden veel werkgevers momenteel digitale vergaderfaciliteiten aan.

Vijfduizend panelleden

In het Mobiliteitspanel van De Verkeersonderneming geven vijfduizend mensen hun mening over mobiliteit in de regio. Deelnemers worden maandelijks bevraagd via enquêtes, diepte-interviews en polls. Meer informatie over onze onderzoeken of deelnemer worden? Mail naar info@verkeersonderneming.nl

‘Thuiswerken kent veel voordelen’

“Ook na corona zal ik meer blijven thuiswerken. Als minister moet je natuurlijk het goede voorbeeld geven, maar dat niet alleen: het bevalt ook prima. Daarbij is gebleken dat het ook kan: de productiviteit is niet verminderd. Daarom roep ik werkgevers op om hun medewerkers zoveel mogelijk thuis te laten werken. We hebben daarvoor inmiddels allemaal de middelen. Bovendien vermindert het files, en dat is goed voor de economie. Alle reden dus om het te blijven doen.”

Anders en duurzamer reizen
“Het promoten van mobiliteitsmanagement - zoals organisaties als Bereikbaar Haaglanden en Rijnland en De Verkeersonderneming dat doen - is heel belangrijk. Het is zeer relevant om afspraken met werkgevers te maken en hen te ondersteunen en te adviseren hoe ze anders en duurzamer kunnen reizen. Doen we het met z’n allen, dan is er ruimte voor degenen die echt de weg op moeten en blijven de positieve effecten die we nu hebben, behouden.”

Cora van Nieuwenhuizen,
minister van Infrastructuur en Waterstaat


Lees meer

‘Werkgevers en onderwijs spelen belangrijke rol bij mobiliteits­transitie’

Minder fietsen, maar ’s avonds wel een wandelingetje in de buurt om het hoofd leeg te maken, want het werkpakket is door corona alleen maar toegenomen. Ook in de toekomst wil ik de eerste paar uur vanuit huis overleggen om pas daarna op weg te gaan naar afspraken. De onderwijssector liet zien dat een kwartier later starten al veel impact heeft: meer ruimte op de weg, schonere lucht en dus ook minder investeringen in de piekcapaciteit van het openbaar vervoer en de weg. Dat geld kun je dan elders in de infrastructuur inzetten, zoals voor betere verbindingen of meer comfort. Werkgevers en het onderwijs spelen een belangrijke rol bij deze transitie.


Trots op fietsambassadeurs
Trots ben ik op onze fietsambassadeurs, zoals de politie en de grote medische centra die niet alleen participeren, maar voorop lopen en hun medewerkers stimuleren om de fiets te pakken. Maar ook de gemeente Den Haag is goed bezig. Voor de herinrichting van de Binckhorst is een mooi plan neergelegd om de parkeernorm te verlagen en alles voorrang te geven wat weinig ruimte inneemt en weinig uitstoot heeft, zoals fiets, ov en deelvervoer. Dan wordt de ruimte in een stad heel efficiënt benut. Ook ben ik natuurlijk trots op Rotterdam, als nieuwste fietsambassadeur, waar met de herinrichting van de Coolsingel echt een icoonproject is gerealiseerd.”

Stientje van Veldhoven,
staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat


Lees meer

‘Privacy hoog in het vaandel’

In het panel wordt de privacy van onze respondenten goed gewaarborgd: “Het waarborgen van de privacy van onze respondenten staat bij ons hoog in het vaandel. In het Mobiliteitspanel van De Verkeersonderneming wordt er gewerkt met persoonsgegevens. Hierbij is het naleven van de AVG leidend.”

Robert Jan van der Hoeven,
privacy officer en controller bij
De Verkeersonderneming

‘Efficiënt, functioneel en monotoon’

Op de vraag hoe het thuiswerken bevalt, is zijn eerste reactie: “mwah… het werkt. Je kunt thuis veel doen, het is efficiënt en functioneel maar ook monotoon. Je mist het kopje koffie drinken met collega’s, het informeel bijpraten en de energie van de mensen om je heen. Nu had ik in maart ook wel een valse start, omdat we thuis midden in een verbouwing zaten. En ook onze drie jonge kinderen waren thuis. Alles bij elkaar had dat veel impact. Nu is dat allemaal voorbij: de verbouwing is klaar, iedereen heeft nu weer een plekje en de kinderen gaan weer naar school. Ik merk nu meer een soort van gelatenheid: ik wacht maar af wat er op ons af komt.”

Michiel van Kruiningen,
afdelingshoofd Mobiliteit bij gemeente Rotterdam


Lees meer

‘Tweedimensionaal werken’

Ook bij de gemeente Barendrecht wordt volop thuisgewerkt. “Ik noem dat tweedimensionaal werken. Maar ik ben meer iemand van het driedimensionaal werken: van het ontmoeten en het elkaar in de ogen kijken. Ik mis de gewone, informele gesprekken. Voordat ik wethouder werd, had ik mijn eigen bedrijf. Daardoor heb ik thuis een kantoor met alle faciliteiten. Dat scheelt enorm, hoewel ik niet gewend was aan software als Teams, maar ook dat is natuurlijk inmiddels bekende kost.”

Peter Luijendijk,
wethouder verkeer en vervoer,
Barendrecht


Lees meer

Bekijk ook: Mobiliteit voor iedereen