×
Cover
2020 bij
De Verkeers­onderneming
Groot onderhoud
aan de weg
Steden en gebieden
Enquêtes, meningen
en interviews
Mobiliteit voor iedereen
Een tijd van grote
veranderingen
Ways2go
Kansrijke ideeën in
de praktijk testenResults! online #1
December 2020
Uitgave van
De Verkeersonderneming

Boompjes 200
3011 XD Rotterdam
T. 088 - 797 0529
E. info@verkeersonderneming.nl
I. verkeersonderneming.nl

Concept en realisatie
Onlineblad.nl
Ruud Slagmolen, Len Blonk

In De Verkeersonderneming werken het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat/Rijkswaterstaat, gemeente Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het Havenbedrijf Rotterdam samen aan de bereikbaarheid en mobiliteit in de Rotterdamse regio. Het bedrijfsleven en de koepelorganisaties VNO-NCW regio Rotterdam, Deltalinqs en MKB Rotterdam Rijnmond zijn belangrijke adviseurs van deze samenwerkingsorganisatie. Het doel is het bereikbaar maken en houden van de stad, haven en regio Rotterdam door slim gebruik van het huidige asfalt, Slim Reizen en Slim Werken.
Samenwerken met werkgevers

Een tijd van grote veranderingen

Voor werkgevers was de afgelopen periode er een van grote verandering: ineens werkten (bijna) alle medewerkers thuis. Dat bracht grote veranderingen met zich mee. Bureaus en stoelen werden op de zaak opgehaald om thuis goed te kunnen werken, de afdeling ICT maakte overuren om alle verbindingen via Zoom- en Teams mogelijk te maken en medewerkers zaten op afstand. De logistiek daarentegen had het vaak drukker dan voorheen. De Verkeersonderneming en Samen Bereikbaar ondersteunden logistiek organisaties en werkgevers op alle mogelijke manieren: webinars, tookits en natuurlijk persoonlijk advies.

Van borrel naar thuislunch

Sinds maart zijn alle werkgeversbijeenkomsten omgezet naar digitale webinars. Op de agenda staan andere onderwerpen dan voorheen. En werkgevers hebben veel informatie met elkaar uit te wisselen, zo blijkt. Samen met Bereikbaar Haaglanden en Rijnland organiseren we nu maandelijks zeer goed bezochte lunch&learn webinars. Om werkgevers te informeren over actuele onderwerpen. Onderwerpen die al aan bod zijn geweest:
• gezond vergaderen;
• bouwlogistiek;
• Money Talks, omgaan met woon-werkvergoedingen;
• MaaS ofwel Mobility as a Service, waarbij je alleen betaalt voor het gebruik van vervoer;
• proactief de crisis uit;
• de anderhalvemetereconomie en mobiliteit;
• tips om het thuiswerken aantrekkelijk te maken en vol te houden.

Bekijk alle verslagen en video’s

Bedrijven werken samen in Samen Bereikbaar

In de BAR-gemeenten en de Drechtsteden is het bedrijvenplatform Samen Bereikbaar inmiddels een begrip. En ook in Gorinchem sluiten steeds meer bedrijven zich aan bij de aanpak. Bedrijven die aansluiten committeren zich aan 10 procent van hun medewerkers uit de spits. Maar liefst 69 bedrijven zijn inmiddels aangesloten en zijn onder meer actief op thuiswerkbeleid en het stimuleren van fietsen onder medewerkers. Samen Bereikbaar is een initiatief van de Drechtsteden en De Verkeersonderneming. Anna Schouten, projectleider van Samen Bereikbaar: “Wij ondersteunen bedrijven om hun mobiliteitsbeleid slimmer en duurzamer te organiseren. Dat doen we gratis, maar niet vrijblijvend. Bedrijven moeten zich inspannen en echt committeren aan de doelstelling.”

Lees meer

De Jong Verpakking:

‘Met slimme logistiek 3,3 miljoen km per jaar besparen’

De Jong Verpakking levert hoogwaardig kartonnen verpakkingsmateriaal voor de AGF en industrie. Het bedrijf heeft een eigen wagenpark van 42 vrachtwagens die dagelijks gemiddeld drie tot vier ritten maken. Daarnaast maken ze gebruik van vijftig tot zestig vervoerders. Hun dekkingsgebied is Nederland, België, een stukje Noord-Frankrijk en een groot deel van Duitsland. Raymond Verwoerd is teamleider transport. “Het huidige project kwam tot stand door te kijken naar financiën en duurzaamheid. Gebruikelijk was dat wij ’s ochtends verpakking leverden en dat bijvoorbeeld geplukte tomaten of paprika’s ’s avonds door een andere vervoerder werden opgehaald. Hier kom je op het punt dat je als leverancier en verlader kunt samenwerken. De één moet leeg heen en vol terug, de ander gaat vol heen en leeg terug. Dat kun je natuurlijk mooi op elkaar afstemmen. Het voordeel voor ons is dat die vervoerder naar dezelfde bestemming moet, dus het kan iets goedkoper. Zo kun je samen besparing realiseren.”

Samenwerking
Lokaal is De Jong Verpakking dus meer gaan samenwerken met andere vervoerders. De gemeente Rotterdam geeft vervoerende en verladende bedrijven een kwaliteitskeurmerk ‘Ecostars’. Ze beoordelen je wagenpark en geven advies. “Daardoor kwamen we ook in contact met De Verkeersonderneming. Die maakte inzichtelijk dat de nieuwe aanpak van De Jong Verpakking een jaar na de start leidde tot gemiddeld vijftien spitsmijdingen en veertig ritmijdingen per dag en 1,9 miljoen vermeden kilometers per jaar. Nog een jaar later was dit aantal bijna verdubbeld naar dertig spitsmijdingen en zeventig ritmijdingen per dag en een besparing van maar liefst 3,3 miljoen kilometers per jaar!”

Lees meer

Vergeer Holland:

‘Van pendelbus naar fietsen en groener wagenpark’

Mobiliteit heeft onze aandacht en ook daar worden resultaten behaald.” Martijn Winkel is HR Manager bij kaasleverancier Vergeer Holland. “Ons bedrijfspand in Reeuwijk ligt buiten het dorp. Daar is beperkt ov en lopen vanaf het station Gouda is te ver. Daarom reed er rondom de tijdstippen van de ploegenwissels altijd een pendelbus vanaf het station Gouda. Een mooie oplossing, maar toch zijn we daar vorig jaar mee gestopt. Nu staan er op het station dertig fietsen voor het personeel klaar en dat heeft veel voordelen. Het is veel flexibeler dan een pendelbus (want is een medewerker later, dan is de bus al weg, maar de fiets staat er nog steeds), medewerkers zijn voor en na het werk lekker buiten aan het bewegen (vanaf het station is het ongeveer een kwartiertje fietsen), ze worden fitter en alles bij elkaar is het nog goedkoper ook. Dat is niet de hoofdreden, maar het is wel mooi meegenomen.”

Vergroenen wagenpark
“Sinds zes jaar zijn we ons wagenpark aan het vergroenen: een hele ontwikkeling. We hebben eerst de overstap gemaakt van brandstof auto’s naar hybride. Dat beviel zo goed, dat we overstappen naar geheel elektrische auto’s. Het doel is om alle auto’s klimaatneutraal te laten rijden,” zegt Winkel gemotiveerd.

Lees meer

Jiffy:

‘We komen er alleen als we het samen doen’

Jiffy voorziet de professionele tuinbouw over de hele wereld van teeltproducten, zoals hoogwaardige substraten voor de groente- en sierteelt. Het hoofdkantoor en een van de fabrieken staan in Zwijndrecht. Henri van Beerendonk is algemeen directeur van Jiffy in Nederland. “Jiffy was een van de eerste bedrijven die besloot mee te doen met het thuiswerkonderzoek van Samen Bereikbaar. We bedachten gaandeweg dat we eigenlijk niet meer terug willen naar het ‘oude’ normaal, waarbij iedereen altijd naar kantoor komt. Maar hoe dan wel? En waar hebben medewerkers behoefte aan? Met de thuiswerk-enquête konden we dat inzichtelijk maken”, zegt Van Beerendonk.

Meer kwaliteit van leven
Driekwart van de medewerkers bij Jiffy is positief over het thuiswerken. Ze geven aan het fijn te vinden om geen reistijd te hebben en niet meer in de file te hoeven staan. “Grote winst van het thuiswerken is dat het de zogenoemde ‘quality of life’ voor medewerkers verbetert. Ze ervaren minder stress en een betere balans tussen werk en privé. We zullen er niet op uitkomen dat we fulltime thuis blijven werken, maar ik verwacht dat we toe gaan naar een hybride model met een mix tussen thuiswerken en op kantoor.”

Nieuwe wegen niet nodig
Van Beerendonk sluit af met een oproep aan andere bedrijven: “Als alle bedrijven meedoen met thuiswerkbeleid/slim nadenken over mobiliteit, zodat we zorgen voor minder verkeer en het verkeer meer spreiden, hoeven er geen nieuwe wegen meer aangelegd te worden. Maar we komen er alleen als we het samen doen.”

Lees meer

Samenwerken met werkgevers

Met deze werkgevers werken we samen op het gebied van thuiswerken en duurzame mobiliteit.


Ways2Go laat zien dat het anders kan