×
Cover
2020 bij
De Verkeers­onderneming
Groot onderhoud
aan de weg
Steden en gebieden
Enquêtes, meningen
en interviews
Mobiliteit voor iedereen
Een tijd van grote
veranderingen
Ways2go
Kansrijke ideeën in
de praktijk testenResults! online #1
December 2020
Uitgave van
De Verkeersonderneming

Boompjes 200
3011 XD Rotterdam
T. 088 - 797 0529
E. info@verkeersonderneming.nl
I. verkeersonderneming.nl

Concept en realisatie
Onlineblad.nl
Ruud Slagmolen, Len Blonk

In De Verkeersonderneming werken het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat/Rijkswaterstaat, gemeente Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het Havenbedrijf Rotterdam samen aan de bereikbaarheid en mobiliteit in de Rotterdamse regio. Het bedrijfsleven en de koepelorganisaties VNO-NCW regio Rotterdam, Deltalinqs en MKB Rotterdam Rijnmond zijn belangrijke adviseurs van deze samenwerkingsorganisatie. Het doel is het bereikbaar maken en houden van de stad, haven en regio Rotterdam door slim gebruik van het huidige asfalt, Slim Reizen en Slim Werken.
MaaS pilot & Mobility Lab

Kansrijke ideeën in de praktijk testen

De Verkeersonderneming houdt zich al jaren bezig met het ontwikkelen van innovatieve oplossingen en gebruikt hierbij een andere kijk op mobiliteit. Hoe je dat doet? Door nieuwe kansrijke ideeën te testen in de praktijk. Van startups die testen op straat tot een MaaS app die reizen makkelijker maakt.

De Verkeersonderneming ontwikkelt door

MaaS-app voorjaar 2021 operationeel

Ook dit jaar zette De Verkeersonderneming in op het creëren van nieuwe mobiliteitsoplossingen. In samenwerking met marktpartijen en overheden werkten we aan MaaS-apps die multimodaal reizen en ook het plannen, boeken en betalen van je rit mogelijk maken in de regio’s Rotterdam en Den Haag, en voor ritten van en naar Rotterdam The Hague Airport. En tijdens de vierde editie van het Mobility Lab testen startups hun nieuwe creatieve concepten in de praktijk.

MaaS, meer dan een rivier

In de MaaS pilot Rotterdam Den Haag + Airport wordt gewerkt aan apps waarbij alle (internationale) reizigers worden voorzien van een reis op maat. Passend bij behoeften, bestemming, budget en toegang tot meerdere vervoermiddelen. Dit betekent dat we verder kijken dan de traditionele vervoermiddelen en ook deelvervoer toevoegen, zoals deelscooters en deelauto’s.

In het afgelopen jaar stond de ontwikkeling van de apps centraal. Momenteel wordt de apps, onder de verzamelnaam Moves, geoptimaliseerd en wordt er volop getest. Naar verwachting zijn de apps in het voorjaar van 2021 beschikbaar voor het grote publiek. Tussentijds worden stapsgewijs reeds handige nieuwe services aan de apps toegevoegd. Dit project is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in samenwerking met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, gemeenten Rotterdam en Den Haag, Schiphol Real Estate, Rotterdam The Hague Airport, PON, Tranzer, De Reisinformatiegroep en De Verkeersonderneming.Mobility Lab: Let’s go

‘Het kan ook snel en slagvaardig’

“De vierde editie van Mobility Lab is er een om nooit te vergeten,” zegt Janneke Brouwer, projectleider Mobility Lab. ‘Niet lullen, maar testen’ was ook dit jaar weer het motto van het startupprogramma, een initiatief van SmartwayZ.NL en De Verkeersonderneming. Niet eindeloos blijven praten over kansen, mogelijkheden en samenwerkingen, maar aan de slag gaan. In de praktijk bewijzen wat werkt, en wat niet.”

“Het verbinden van startups met launching customers om zo pilots in de praktijk tot stand te brengen. Dat verbinden is wel lastig in tijden waarin je elkaar niet fysiek kan ontmoeten. Daarom zijn er digitale speeddate-ontmoetingen gecreëerd”, aldus Brouwer. “In totaal zijn er meer dan honderd georganiseerd tussen 25 startups en meer dan 70 launching customers. Ik ben trots op onze accountmanagers die daarvoor hebben gezorgd. Ook op de ondernemers, werkgevers, bedrijven en organisaties die daaraan hebben meegewerkt. Het resultaat? In deze editie waren er meer startups dan ooit in de race bij Mobility Lab: 25!”

Populaire Citysteps
Bij het afsluitende Let’s Go-evenement kreeg moderator Jojanneke van den Berge (EenVandaag) een aantal startups op afstand aan de desk in de webcast. Zo kwam Citysteps langs om te vertellen over hun pilot in Roermond. Zij hebben de enige elektrische step die de weg op mag. In een pilot werd deze ingezet op de De Louis Raemaekersbrug toen deze werd afgesloten. Wel kon er over de brug gefietst en gestept worden. Toeristen, bezoekers en bewoners maakten er gretig gebruik van: gemiddeld zo’n 120-140 ritjes per week! Onderzocht wordt nu hoe de Citysteps een vast onderdeel van het Roermondse straatbeeld kunnen worden.

Van glasparels tot hiphop
Naast Citystepts kwamen ook andere startups voorbij. Zo recyclet Colvitro glas uit reststromen en werkt dat op tot gekleurde glasparels, waarmee je duurzame wegmarkeringen kunt aanleggen. Samen met Dura Vermeer start Colvitro een test. We all Wheel benadert jongeren via social media met hiphop, freerunning, rap en breakdance. Om zo onderwerpen over verkeersveiligheid voor het voetlicht te brengen. Het doel: gedragsverandering in het verkeer teweegbrengen. Het ROV Zuid-Holland gaat hiermee aan de slag in samenwerking met gemeente Den Haag. Envinity bedacht een luchtzuiveringsinstallatie, waarmee je met positieve ionen de lucht kunt reinigen van bacteriën en virussen. De Rotterdamse RET gaat hiermee in metrostations een pilot doen. XYZ Dynamics tot slot ontwikkelde een retrofit aandrijflijn voor bestelbussen. Een ‘bouwpakket’, waarmee bestelbussen hybride kunnen rijden. De originele aandrijflijn die op fossiele energie draait, blijft bestaan, maar een elektrische aandrijflijn wordt toegevoegd.


Mobiliteit van morgen
“Ook in 2020 lieten we met Mobility Lab zien dat mobiliteit niet altijd alleen iets is van de lange termijn,” zegt programmamanager Hans Stevens. “Het kan ook snel en slagvaardig, zodat we nu al aan de slag gaan met de mobiliteit van morgen. In de afgelopen jaren kregen we een steeds grotere impact op het mobiliteitslandschap, met startups als felyx en Cargoroo. Met het programma spelen we in op thema’s die leven in de samenleving, zoals verkeerveiligheid en duurzaamheid.”

Kijk ook op www.mobilitylab.nl

Terug naar de cover