×
Cover
2020 bij
De Verkeers­onderneming
Groot onderhoud
aan de weg
Steden en gebieden
Enquêtes, meningen
en interviews
Mobiliteit voor iedereen
Een tijd van grote
veranderingen
Ways2go
Kansrijke ideeën in
de praktijk testenResults! online #1
December 2020
Uitgave van
De Verkeersonderneming

Boompjes 200
3011 XD Rotterdam
T. 088 - 797 0529
E. info@verkeersonderneming.nl
I. verkeersonderneming.nl

Concept en realisatie
Onlineblad.nl
Ruud Slagmolen, Len Blonk

In De Verkeersonderneming werken het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat/Rijkswaterstaat, gemeente Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het Havenbedrijf Rotterdam samen aan de bereikbaarheid en mobiliteit in de Rotterdamse regio. Het bedrijfsleven en de koepelorganisaties VNO-NCW regio Rotterdam, Deltalinqs en MKB Rotterdam Rijnmond zijn belangrijke adviseurs van deze samenwerkingsorganisatie. Het doel is het bereikbaar maken en houden van de stad, haven en regio Rotterdam door slim gebruik van het huidige asfalt, Slim Reizen en Slim Werken.
Sociale mobiliteit

Mobiliteit voor iedereen

Bij mobiliteit praten we vaak over te veel en te druk. Met files en vertragingen tot gevolg. Toch is mobiliteit niet voor iedereen zomaar weggelegd. De afgelopen maanden hebben we dat gezien in het openbaar vervoer. Maar al langer zien we dat op allerlei plekken. De fiets is een handig vervoermiddel. Maar wat als je niet kunt fietsen en ook geen fiets hebt? Wat als er geen geld is voor het openbaar vervoer? Dan gaat het bij mobiliteit niet meer om te veel en te druk, maar om geen toegang voor iedereen. En ook voor die mensen is De Verkeersonderneming aan de slag.

Fietsenbank: een fiets voor iedereen

De Fietsenbank kende in 2020 een wachtlijst met daarop maar liefst tweehonderd mensen die graag een fiets wilden. Gemeente Rotterdam en De Verkeersonderneming zetten er gezamenlijk de schouders onder en schaften fietsen aan. Tweehonderd mensen mochten langskomen bij de Afrikaanderwijk Coöperatie om een fiets op te halen en tegelijkertijd een vragenlijst in te vullen. Op het moment van schrijven start de 1-meting voor dit project en wordt onderzocht welke effecten een initiatief als de Fietsenbank heeft op een individu en ook op de problematiek van vervoersarmoede.

Een elektrische fiets en het vinden van werk

Vinden mensen eerder werk als ze beschikken over een elektrische fiets? Samen met gemeente Rotterdam startten we een pilot waarbij werkzoekenden een tweedehands e-bike te leen kregen. Vonden ze werk, dan konden ze de e-bike met een speciale regeling overnemen. Bij het eerste deel van de pilot deden twaalf Rotterdammers mee. Maar liefst zes van hen vonden met behulp van de e-bike een baan! De opbrengst was zo positief, dat besloten is het project een vervolg te geven waarbij het aantal uit te lenen e-bikes is opgeschaald van twaalf naar twintig.

Het Rotterdams Klimaatakkoord

‘Doorpakken met duurzame mobiliteit’

De gemeente Rotterdam heeft hoge ambities op het gebied van klimaat. In 2022 moet de jaarlijkse CO2-uitstoot in Rotterdam omgebogen zijn naar een dalende trend. In 2030 is de uitstoot van CO2 gehalveerd ten opzichte van 1990, en in 2050 wil de gemeente geheel klimaatneutraal zijn. Om dat te bereiken moeten de handen uit de mouwen en zijn er over verschillende onderwerpen klimaattafels ingericht: Haven & Industrie, Gebouwde Omgeving, Schone Energie, Consumptie en Mobiliteit.

Thuiswerken en elektrisch rijden
De Klimaattafel Mobiliteit staat onder leiding van Maarten van Biezen: “Het is van belang dat we doorpakken met duurzame mobiliteit. Bedrijven hebben daar een belangrijke rol in. En een duurzame aanpak werkt op meerdere fronten. Meer fietsen en thuiswerken zijn niet alleen goed voor klimaat en luchtkwaliteit, maar ook voor bereikbaarheid. Elektrisch rijden is in veel gevallen ook goed voor de portemonnee van bedrijven en werknemers. Daarom ondersteunen we bedrijven om deze slag naar duurzaamheid te maken.” Cees Vingerling: “Best practices van bedrijven die hier het voortouw in nemen helpen daar enorm bij. Ons doel is dit jaar om een nieuwe klimaatdeal met zoveel mogelijk bedrijven te sluiten, met als hoofdingrediënten thuiswerken en elektrisch rijden.”De ondernemerstafel

‘Spitsmijdingen en duurzame mobiliteit gaan goed samen’

Onderdeel van de Klimaattafel Mobiliteit is de ondernemerstafel. Aan De Verkeersonderneming is gevraagd deze ondernemerstafel te coördineren. Cees Vingerling: “Aan de ondernemerstafel van het Klimaatakkoord spreken diverse corporate bedrijven elk kwartaal met de wethouder Mobiliteit, Judith Bokhove, over die Mobiliteitstransitie. Daarnaast komen we met onze community - van circa tweehonderd werkgevers - een paar keer per jaar bijeen om elkaar te inspireren en best practices uit te wisselen.”

Cultuuromslag nodig
“Bij de mobiliteitstransitie gaat het om een cultuuromslag, zowel bij werkgevers als bij de werknemers. Daarbij kan je alle goede tips en samenwerking gebruiken. Ging het bij De Verkeersonderneming voorheen vooral om spitsmijdingen en het voorkomen van files, inmiddels wordt dat gecombineerd met adviezen aan bedrijven over duurzame mobiliteit. Die twee gaan vaak goed samen en ze geven ook een beter resultaat ten aanzien van de mobiliteitskosten. De koepels VNO-NCW en Deltalinqs zijn nadrukkelijk aangehaakt. Zij hebben allemaal een grote achterban, waardoor informatie en publiciteit massaal gemaakt kan worden. Als individuele grote werkgevers zijn onder meer Erasmus MC, de Hogeschool Rotterdam, Arcadis, Deloitte en KPN betrokken.”Erasmus MC:

‘Duurzaamheid op een innovatieve manier’

Het Erasmus MC is een van de organisaties die in Rotterdam alles op alles zet om de klimaatdoelen te halen. Hans-Peter Schilte is Projectmanager United Nations Sustainable Development Goals. “Als organisatie zijn wij aan de slag gegaan om onze CO₂-footprint te verlagen. De medewerkers komen nu al veel met de fiets. We scoren daar heel goed in. Over tien jaar is het gebied waarin wij zijn gevestigd een emissievrije zone. Dat nemen we nu ook al mee in aanbestedingen naar onze leveranciers. Weet dat het er aan komt! De komende jaren wordt er nog enorm veel gebouwd aan het ziekenhuis, dus is het belangrijk dat alle leveranciers daarop anticiperen.”

Windmolenpark op zee
Naast mobiliteit zijn er binnen het ziekenhuis ook veel duurzaamheidsprojecten gericht op het verminderen van stroomverbruik en afval, en het hergebruik van materialen. Zo wordt ons afvalwater door een eigen installatie (Pharmafilter) dusdanig gezuiverd dat het geloosd mag worden op het riool. Dat is voor een ziekenhuis heel bijzonder. Door alle apparatuur die we nodig hebben is onze verwarming dan ook geen issue, zoals bij veel bedrijven, maar de koeling. Onze koelinstallatie is dezelfde als die in het Midden-Oosten wordt gebruikt, er zijn er twee van op de hele wereld! Met één windmolen zijn we er dan ook niet. We onderzoeken samen met andere UMC’s de mogelijkheid een eigen windmolenpark op zee te plaatsen, zodat we voldoende groene stroom geleverd krijgen. Dat zou onze CO₂-footprint echt omlaag brengen.”Lees meer
Bekijk ook: Een tijd van grote veranderingen